02.12.2014

Püha prohveti Habakuki (VII-VI e.Kr) mälestus.

   Liturgial: 1Tm 1:8-14; Lk 19:45-48.