02.12.2015

Püha prohveti Habakuki (VII-VI e.Kr) mälestus.

   Liturgial: 1Tm 5:22 – 6:11; Lk 20:1-8.