02.12.2017

Püha prohveti Habakuki (VII-VI e.Kr) mälestus.

Gl 3:8-12; Lk 12:32-40.