03.01.2014

Püha prohveti Malakia (umb 400 e.Kr) mälestus. Ja püha märtri Gordi (IV) mälestus.

   Liturgiat ei peeta.

   Jumalailmumise kuninglike tundide palvekord

1. tunnil: Js 35:1-10; Ap 13:25-33a; Mt 3:1-11.

3. tunnil: Js 1:16-20; Ap 19:1-8; Mk 1:1-8.

6. tunnil: Js 12:3-6; Rm 6:3-11; Mk 1:9-15.

9. tunnil: Js 49:8-15; Tt 2:11-14; 3:4-7; Mt 3:13-17.