03.01.2016

Pühapäev enne jumalailmumist.

Püha prohveti Malakia (umb 400 e.Kr) ja püha märtri Gordi (IV) mälestus.

  1. viis. Hommikuevangeelium IX: Jh 20:19-31.

   Liturgial: 2Tm 4:5-8; Mk 1:1-8.