03.01.2017

Püha prohveti Malakia (umb 400 e.Kr) ja püha märtri Gordi (IV) mälestus.

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev.

Märtrile: 2Tm 2:1-10; Mt 10:16-22.