03.02.2015

Pühade ja õiglaste Jumala vastuvõtja Siimeoni ning naisprohveti Anna mälestus.

   Liturgial esmaspäevased: 2Pt 1:20-2:9; Mk 13:9-13.

   Teisipäevased: 2Pt 2:9-22; Mk 13:14-23.