03.02.2016

Pühade ja õiglaste Jumala vastuvõtja Siimeoni ning naisprohveti Anna mälestus.

   Gl 6:2-10; Mk 7:14-24.

Kui on õiglaste teenistus: Hb 9:11-14; Lk 2:25-38.