03.03.2014

Suure paastu algus.

Pühade märtrite Eutroopi, Kleoniki ja Vasiliski (umb 308) mälestus.  

 6. tunnil: Js 1:1-20.

Õhtuteenistusel: 1Ms 1:1-13; Õp 1:1-20.

 Suure kaanoni lugemine.