03.03.2015

Pühade märtrite Eutroopi, Kleoniki ja Vasiliski (umb 308) mälestus.  

   6. tunnil: Js 5:7-16.

Õhtuteenistusel: 1Ms 4:8-15; Õp 5:1-15.