03.03.2017

Pühade märtrite Eutroopi, Kleoniki ja Vasiliski (umb 308) mälestus.

6. tunnil: Js 3:1-14.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 2:20-35; 3:1-20; Õp 3:19-34.

   Ennepühitsetud andide liturgia.