03.04.2013

Meie vaga isa usutunnistaja Medikioni kloostriülema Nikiita (824) mälestus.

6.tunnil: Js 10:12-20.
Õhtuteenistusel: 1Ms 7:6-9; Õp 9:12-18
Ennepühitsetud andide liturgia