03.04.2014

Meie vaga isa usutunnistaja Medikioni kloostriülema Nikita (824) mälestus.

   Hommikuteenistusel Kreeta vaga Andrease suure kaanoni lugemine.

   6. tunnil: Js 42:5-16.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 18:20-33; Õp 16:17-33; 17:1-17.

   Ennepühitsetud andide liturgia.