03.06.2013

Püha märtri Lukilliani ja tema kaaskannatajate (270-275) mälestus.

   Liturgial: Ap 12:12-17; Jh 8:42-51.