03.07.2013

Püha märtri Jakinti (108) mälestus.

   Liturgial: Rm 4:13-25; Mt 7:21-23.