03.07.2016

Eestimaa pühade pühapäev. Sinodaalne liturgia Võru Ekaterina kirikus

Püha märtri Jakinti (108) mälestus.

1.viis.

Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

Liturgial: Rm 2:10-16; Mt 4:18-23.