03.08.2014

8. pühapäev pärast kolmainupüha.

Meie vagade isade Isaaki, Dalmati ja Fausti (IV-V) mälestus.

Ja meie vaga isa Novgorodi imetegija Antooni Roomlase uinumine (1147).

7. viis. Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18.

   Liturgial: 1Kr 1:10-18; Mt 14:14-22.