03.11.2013

19. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pühade märtrite piiskop Akepsima, preester Joosepi ja diakon Aitali (IV) mälestus. Ning püha suurmärter Georgi Võidukandja kiriku pühitse-mine Lüddas (IV), kuhu viidi ka tema pühad säilmed.

   2. viis. Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18.

   Liturgial: 2Kr 11:31 – 12:9;

Lk 16:19-31 (5. Luuka pühapäev).