03.11.2014

Pühade märtrite piiskop Akepsima, preester Joosepi ja diakon Aitali (IV) mälestus.

Püha suurmärter Georgi Võidukandja kiriku pühitsemine Lüddas (IV), kuhu viidi ka tema pühad säilmed.

   Liturgial: Kl 2:13-20; Lk 11:29-33.