03.11.2016

Pühade märtrite piiskop Akepsima, preester Joosepi ja diakon Aitali (IV) mälestus.

Püha suurmärter Georgi Võidukandja kiriku pühitsemine Lüddas (IV), kuhu viidi ka tema pühad säilmed.

Fl 3:1-8; Lk 11:47 – 12:1.