03.11.2017

Pühade märtrite piiskop Akepsima, preester Joosepi ja diakon Aitali (IV) mälestus.

Püha suurmärter Georgi Võidukandja kiriku pühitsemine Lüddas (IV), kuhu viidi ka tema pühad säilmed.

Kl 4:10-18; Lk 12:2-12.