04.01.2015

Pühapäev enne jumalailmumist.

Seitsmekümne püha apostli koondmälestus.

Ja meie vaga isa Sitsiilia Kukumi kloostri ülema Teoktisti (800) mälestus.

   5. viis.

Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18.

   Liturgial jumalailmumise eelse pühapäeva lugemised:

2Tm 4:5-8; Mk 1:1-8.

   [Apostlitele: Rm 8:2-13; Lk 10:1-15.]