04.05.2014

Salvitoojate naiste pühapäev.

Maria Magdaleena, Susanna, Maria, Saloome, Johanna, Marta ja Maria, samuti õiglaste Joosepi ja Nikodeemuse mälestus.

Tarsose püha märterneitsi Pelagia (umb 290) mälestus.

   Teenistus Oktoihi ja Õietrioodi järgi.

   2. viis. Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

   Liturgial: Ap 6:1-7; Mk 15:43 – 16:8.