04.06.2017

Viiekümnenda päeva püha. Kolmainupüha.

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Mitrofani (umb 326) mälestus.

Nõo, Paadrema, Pootsi-Kõpu ja Ööriku Püha Kolmainu kirikute nimepüha

Nelipühade 1.püha

 Eesti lipu päev

Kogu teenistus õietrioodi järgi.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 4Ms 11:16-17.24-29.

II: Jl 2:23 – 3:5.

III.  Hs 36:24-28.

   Hommikuevangeelium: Jh 20:19-23.

   Liturgial: Ap 2:1-11; Jh 7:35-52; 8:12.