04.06.2021

Konst. üpsk. Mitrofan †326; mr. Silan †I s.;

p-d Marta ja Maria, õigl. Laatsaruse õed

Ap 15:5-34; Jh 10:17-28