04.06.2023

Eesti lipu päev

NELIPÜHI, 50. PÄEV, KOLMAINUPÜHA

Konst. üpsk. Mitrofan †326; mr. Severin †I s.;

p-d Marta ja Maria, õigl. Laatsaruse õed

HE Jh 20:19-23.

Ap 2:1-11; Jh 7:37-52, 8:12