04.08.2013

6. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Seitsme Efesose püha noormehe (umb 250, 408-450) mälestus.

5. viis. Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53.

   Liturgial: Rm 12:6-14; Mt 9:1-8.