04.09.2016

11. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Suure Antiookia püha piiskopmärtri Vavila (251) ja püha prohveti Jumalanägija Moosese (1531 e.Kr) mälestus.

2. viis. Hommikuevangeelium XI: Jh 21:15-25.

   Liturgial: 1Kr 9:2-12; Mt 18:23-35.