04.10.2014

Meie püha isa Ateena piiskopi Hierotei (I) mälestus.

Samuti püha märtri Veronika (305) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 14:20-25; Lk 5:17-26.