04.10.2015

18. pühapäev pärast Kolmainupüha. Meie püha isa Ateena piiskopi Hierotei (I) mälestus.

Samuti püha märtri Veronika (305) mälestus.

   1. viis.

   Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10.

   Liturgial: 2Kr 9:6-11; Lk 6:31-36 (II Luuka pühapäev).