04.10.2016

Meie püha isa Ateena piiskopi Hierotei (I) mälestus.

Samuti püha märtri Veronika (305) mälestus.

   Gl 5:11-21; Lk 6:37-45.