04.11.2021

Vg. Joanniki Suur †846;

Mürra pskmr. Nikander †I s.

Fl 3:1-8; Lk 11:47-12:1