04.11.2022

Vg. Joanniki Suur †846;

Mürra pskmr. Nikander †I s.

Kl 2:1-7; Lk 12:2-12