04.12.2016

24. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha suurmärtri Varvaara (umb 306) ja meie vaga isa Damaskuse Johannese (776) mälestus.

VKJ Jumalaema templisseminemine. 

7. viis.

Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: Gl 3:23 – 4:5 (püha Varvaara epistel);

Lk 13:10-17 (Luuka 10. pühapäev).