05.01.2014

Pühapäev enne jumalailmumist.      

Pühade märtrite Teopempti ja Teona (303) mälestus.

Ja meie vaga ema Aleksandria Sinklitika (umb 350) mälestus.

3. viis. Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53.

Johannes Kuldsuu liturgial jumalailmumise eelse pühapäeva lugemised: 2Tm 4:5-8; Mk 1:1-8.

Õhtuteenistusel jumalailmumise püha eelõhtu paremiad: 

I.  1Ms 1:1-13                               VIII. 1Ms 32:1-10

II.  2Ms 14:15-18.21-23.27-29    IX. 2Ms 2:5-10

III. 2Ms 15:22-27; 16:1                X. Km 6:36-40

IV. Joosua 3:7-8.15-17                XI. 1Kn 18:30-39

V. 2Kn 2:6-14                              XII. 2Kn 2:19-22

VI. 2Kn 5:9-14                             XIII. Js 49:8-15

VII. Js 1:16-20

Pärast õhtuteenistust suur veepühitsemine.

Veepühitsemisel paremiad:

I. Js 35:1-10. II. Js 55:1-13. III. Js 12:3-6.

Epistel: 1Kr 10:1-4.

Evangeelium: Mk 1:9-11.