05.01.2015

Pühade märtrite Teopempti ja Teona (303) mälestus. Ja meie vaga ema Aleksandria Sinklitika (umb 350) mälestus.

Jumalailmumise kuninglike tundide palvekord

1. tunnil: Js 35:1-10; Ap 13:25-33a; Mt 3:1-11.

3. tunnil: Js 1:16-20; Ap 19:1-8; Mk 1:1-8.

6. tunnil: Js 12:3-6; Rm 6:3-11; Mk 1:9-15.

9. tunnil: Js 49:8-15; Tt 2:11-14; 3:4-7; Mt 3:13-17.

   Õhtuteenistusel jumalailmumise püha eelõhtu paremiad: 

I.  1Ms 1:1-13                               VIII. 1Ms 32:1-10

II.  2Ms 14:15-18.21-23.27-29    IX. 2Ms 2:5-10

III. 2Ms 15:22-27; 16:1                X. Km 6:36-40

IV. Joosua 3:7-8.15-17                XI. 1Kn 18:30-39

V. 2Kn 2:6-14                              XII. 2Kn 2:19-22

VI. 2Kn 5:9-14                             XIII. Js 49:8-15

VII. Js 1:16-20

Vassiili Suure liturgial: 1Kr 9:19-27; Lk 3:1-18.

Suurel veepühitsemisel paremiad:

I. Js 35:1-10. II. Js 55:1-13. III. Js 12:3-6.

   Epistel: 1Kr 10:1-4.

   Evangeelium: Mk 1:9-11.