05.02.2017

 

Tölneri ja variseri pühapäev.

Püha märtri Agata (251) mälestus.

Sinodaalne liturgia Tallinna Siimeoni ja Anna katedraalis.

   Paastutrioodi algus. Teenistus oktoihi ja paastutrioodi järgi.

8. viis.

   Hommikuevangeelium XI: Jh 21:15-25.

   Liturgial: 2Tm 3:10-15; Lk 18:10-14.