05.03.2014

Isauria püha vagamärtri Koononi (I) mälestus.

6. tunnil: Js 2:3-11.

Õhtuteenistusel: 1Ms 1:24-31; 2:1-3; Õp 2:1-22.

Ennepühitsetud andide liturgia.

Suure kaanoni lugemine.