05.04.2013

Pühade märtrite diakoni Teoduli, lugeja Agato-podi ja nende kaaskannatajate (303) mälestus.

6. tunnil: Js 13:2-13.
Õhtuteenistusel: 1Ms 8:4-21; Õp 10:31-32; 11:1-12.
Ennepühitsetud andide liturgia.