05.04.2015

Issanda Jeruusalemma minemise ehk Palmipuude püha.

Pühade märtrite diakon Teoduli, lugeja Agatopodi ja nende kaaskannatajate (303) mälestus.

   Kogu teenistus paastutrioodi järgi.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 49:1-2.8-12.

II. Sf 3:14-19.

III. Sk 9:9-15.

Hommikuevangeelium: Mt 21:1-11.15-17.

   Hommikuteenistusel pärast evangeeliumi palmipuu- ja pajuokste õnnistamine.

   Johannes Kuldsuu liturgial: Fl 4:4-9; Jh 12:1-18.