05.04.2016

Pühade märtrite diakon Teoduli, lugeja Agatopodi ja nende kaaskannatajate (303) mälestus.

6. tunnil: Js 25:1-9.

Õhtuteenistusel: 1Ms 9:8-17; Õp 12:8-22.