05.05.2013

KRISTUSE SURNUIST ÜLESTÕUS-MISE HELGE PÜHA. PAASA.

Püha suurmärtri Irene (ehk Irina, I-II) mälestus.

Kogu teenistus Õietrioodi järgi.
Johannes Kuldsuu liturgial: Ap 1:1-8; Jh 1:1-17.
Õhtuteenistusel: Jh 20:19-25.
Alates Paasapühast hakkame lugema Johannese püha evangeeliumi.