05.07.2013

Meie vaga ja jumalakandja isa Aatose Atanaasi (1000) mälestus.

Samuti Radoneži vaga kloostriülema Sergei (1392) säilmete avamine (1422).

   Liturgial: Rm 5:17 – 6:2; Mt 9:14-17.