05.07.2015

5. pühapäev pärast kolmainupüha.

Meie vaga ja jumalakandja isa Athose püha mäe Atanaasi (1000) mälestus.

4. viis. Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

   Liturgial: Rm 10:1-10; Mt 8:28 – 9:1.