05.07.2016

Meie vaga ja jumalakandja isa Athose püha mäe Atanaasi (1000) mälestus.

Rm 7:14 – 8:2; Mt 10:9-15.