05.09.2013

Püha prohveti Sakariase ja õiglase Eliisabeti, Issanda Eelkäija ja Ristija Johannese vanemate (I) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 4:1-6; Mt 24:13-28.

   Prohvetile: Hb 6:13-20; Mt 23:29-39.