05.10.2013

Püha märtri Haritiina (304) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 4:17- 5:5; Lk 5:27-32.