05.10.2015

Püha märtri Haritiina (304) mälestus.

   Liturgial: Fl 1:1-7; Lk 6:24-30.