05.10.2016

Püha märtri Haritiina (304) mälestus.

   Gl 6:2-10; Lk 6:46 – 7:1.