05.11.2013

Pühade märtrite Galaktioni ja Epistimia (III) mälestus.

Samuti meie püha isa Novgorodi ülempiiskopi ja imetegija Joona uinumise (1470) mälestus.

Liturgial: Fl 2:17-23; Lk 12:42-48.

[Pühale piiskopile: Hb 7:26 – 8:2; Jh 10:9-16.]